Thông báo thay đổi số điện thoại Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng

THÔNG BÁO

Thay đổi số điện thoại Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng

Công ty Cổ Phần Máy Tính Hà Nội xin trân trọng thông báo: Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng qua hệ thống Tổng đài tư vấn và tạo thuận lợi cho Khách hàng khi mua hàng online, kể từ ngày 18/04/2018, Công ty Cổ Phần Máy Tính Hà Nội sẽ thực hiện chuyển đổi số điện thoại hỗ trợ Khách hàng.

Công ty xin thông báo sẽ sử dụng số 1900 1903 (thay thế cho 024 36280886 và 024 36284883) để phục vụ giải đáp, trả lời thắc mắc và phục vụ bán hàng trên toàn quốc.

Trong quá trình chuyển đổi, số điện thoại 024 36280886 và 024 36284883 vẫn hoạt động đến hết tháng 4/2018

Vậy Công ty Cổ Phần Máy Tính Hà Nội xin thông báo để Quý Khách hàng được biết.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý khách!