CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Đến với nhau là một sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự tiến triển. Làm việc cùng nhau là sự thành công.

Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.

– Henry Ford –

BẠN THẤY MÌNH PHÙ HỢP Ở VỊ TRÍ NÀO?

STT Vị trí đang tuyển SL tuyển Mức lương Thời hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
01 Nhân viên Mua hàng 05 10.000.000 đ - 14.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
02 Nhân viên Kỹ thuật lắp đặt điện nhẹ 05 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
03 Nhân viên Kỹ thuật IT phần cứng 07 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị/Thái Hà/Cầu Giấy)
04 Nhân viên Kỹ thuật Camera 05 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
05 Nhân viên Kinh doanh Camera 05 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà/Hà Đông-Hà Nội)
06 Nhân viên Kỹ thuật IT Bảo hành 07 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
07 Phụ trách Camera & Thiết bị An ninh Chi nhánh 05 8.000.000 đ – 20.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà/Hà Đông-Hà Nội, Hải Phòng)
08 Nhân viên Kinh doanh Online 02 8.500.000 đ – 10.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
09 Nhân viên Kinh doanh Bán lẻ 03 8.000.000 đ – 10.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị/Cầu Giấy)
10 Nhân viên Sự kiện 02 7.000.000 đ – 10.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
11 Nhân viên Marketing Nội dung 02 7.000.000 đ – 10.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
12 Trợ lý Phòng Kinh doanh Online 02 6.500.000 đ – 7.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
13 Nhân viên Chăm sóc Khách hàng 02 6.000.000 đ – 7.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
14 Nhân viên Phát triển Kinh doanh Reviewer phần cứng 02 Thỏa thuận 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
15 Nhân viên Phát triển Kinh doanh Phụ trách Youtube 02 12.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
16 Nhân viên Phát triển Kinh doanh Testlab và Truyền thông Sản Phẩm Hi-end 02 12.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
17 Nhân viên Phát triển Kinh doanh tư vấn Online - Phát triển Cộng Đồng 02 12.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
18 Nhân viên Phát triển Kinh doanh – Gaming Gear 02 12.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
19 Nhân viên Phát triển Kinh doanh – Sản phẩm Hi-end 02 12.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
20 Chuyên viên Pháp chế 01 7.000.000 đ – 10.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
21 Chuyên viên Đào tạo&Tuyển dụng 01 7.000.000 đ – 10.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
22 Nhân viên Kho 02 6.000.000 đ – 8.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
23  Nhân viên Kế toán Quỹ Ca tối 02 3.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Hà Đông)
24 Nhân viên Giao vận 05 7.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
25 Nhân viên Bảo vệ 06 5.000.000 đ – 6.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà/Hà Đông/Cầu Giấy)
26 Nhân viên Thực tập Kỹ thuật 10 1.500.000 đ + phụ cấp xăng xe 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghi/ Thái Hà/Hà Đông/Cầu giấy)
STT Vị trí đang tuyển SL tuyển Mức lương Thời hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
01 Nhân viên Kỹ thuật lắp đặt điện nhẹ 02 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hải Phòng
02 Nhân viên Kỹ thuật Camera 02 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hải Phòng
03 Nhân viên Kinh doanh Camera 02 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hải Phòng
04 Nhân viên Kế toán Kho 02 6.000.000 đ - 8.000.000 đ 31/10/2019 Hải Phòng
05 Nhân viên Kho 02 6.000.000 đ - 8.000.000 đ 31/10/2019 Hải Phòng
06 Nhân viên Kỹ thuật IT Phần cứng 02 7.000.000 đ - 12.000.000 đ 31/10/2019 Hải Phòng
07 Nhân viên Tạp vụ 02 4.500.000 đ - 5.500.000 đ 31/10/2019 Hải Phòng
STT Vị trí đang tuyển SL tuyển Mức lương Thời hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
01 Quản lý Chi nhánh 01 15.000.000 đ – 30.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
02 Trưởng Bộ phận Kỹ thuật 01 10.000.000 đ – 20.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
03 Trưởng Bộ phận Kho (Thủ kho) 01 10.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
04 Chuyên viên Hành chính Nhân sự 02 8.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
05 Nhân viên Kinh doanh Online 03 8.500.000 đ – 10.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
06 Nhân viên Lễ tân 01 5.000.000 đ – 7.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
07 Phụ trách Camera & Thiết bị An ninh Chi nhánh 03 8.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
08 Kế toán Tổng hợp 01 10.000.000 đ – 20.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
09 Nhân viên Kế toán 03 6.000.000 đ - 8.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
10 Nhân viên Kỹ thuật IT Phần cứng 08 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
11 Nhân viên Kỹ thuật Camera 04 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
12 Nhân viên Kinh doanh Bán lẻ 08 8.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
13 Nhân viên Phát triển Kinh doanh 02 10.000.000 đ – 20.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
14 Nhân viên Mua hàng 02 10.000.000 đ – 20.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
15 Nhân viên Giao vận 03 7.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
16 Nhân viên Kế toán Kho 02 6.000.000 đ – 8.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
17 Nhân viên Kho 05 6.000.000 đ – 9.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
18 Nhân viên Bảo vệ 04 5.000.000 đ – 6.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
19 Nhân viên Tạp vụ 03 4.5000.000 đ – 5.500.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
Hà Nội
STT Vị trí đang tuyển SL tuyển Mức lương Thời hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
01 Nhân viên Mua hàng 05 10.000.000 đ - 14.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
02 Nhân viên Kỹ thuật lắp đặt điện nhẹ 05 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
03 Nhân viên Kỹ thuật IT phần cứng 07 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị/Thái Hà/Cầu Giấy)
04 Nhân viên Kỹ thuật Camera 05 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
05 Nhân viên Kinh doanh Camera 05 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà/Hà Đông-Hà Nội)
06 Nhân viên Kỹ thuật IT Bảo hành 07 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
07 Phụ trách Camera & Thiết bị An ninh Chi nhánh 05 8.000.000 đ – 20.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà/Hà Đông-Hà Nội, Hải Phòng)
08 Nhân viên Kinh doanh Online 02 8.500.000 đ – 10.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
09 Nhân viên Kinh doanh Bán lẻ 03 8.000.000 đ – 10.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị/Cầu Giấy)
10 Nhân viên Sự kiện 02 7.000.000 đ – 10.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
11 Nhân viên Marketing Nội dung 02 7.000.000 đ – 10.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
12 Trợ lý Phòng Kinh doanh Online 02 6.500.000 đ – 7.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
13 Nhân viên Chăm sóc Khách hàng 02 6.000.000 đ – 7.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
14 Nhân viên Phát triển Kinh doanh Reviewer phần cứng 02 Thỏa thuận 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
15 Nhân viên Phát triển Kinh doanh Phụ trách Youtube 02 12.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
16 Nhân viên Phát triển Kinh doanh Testlab và Truyền thông Sản Phẩm Hi-end 02 12.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
17 Nhân viên Phát triển Kinh doanh tư vấn Online - Phát triển Cộng Đồng 02 12.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
18 Nhân viên Phát triển Kinh doanh – Gaming Gear 02 12.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
19 Nhân viên Phát triển Kinh doanh – Sản phẩm Hi-end 02 12.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà)
20 Chuyên viên Pháp chế 01 7.000.000 đ – 10.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
21 Chuyên viên Đào tạo&Tuyển dụng 01 7.000.000 đ – 10.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
22 Nhân viên Kho 02 6.000.000 đ – 8.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
23  Nhân viên Kế toán Quỹ Ca tối 02 3.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Hà Đông)
24 Nhân viên Giao vận 05 7.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghị)
25 Nhân viên Bảo vệ 06 5.000.000 đ – 6.000.000 đ 31/10/2019 Hà Nội (Thái Hà/Hà Đông/Cầu Giấy)
26 Nhân viên Thực tập Kỹ thuật 10 1.500.000 đ + phụ cấp xăng xe 31/10/2019 Hà Nội (Lê Thanh Nghi/ Thái Hà/Hà Đông/Cầu giấy)
Hải Phòng
STT Vị trí đang tuyển SL tuyển Mức lương Thời hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
01 Nhân viên Kỹ thuật lắp đặt điện nhẹ 02 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hải Phòng
02 Nhân viên Kỹ thuật Camera 02 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hải Phòng
03 Nhân viên Kinh doanh Camera 02 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hải Phòng
04 Nhân viên Kế toán Kho 02 6.000.000 đ - 8.000.000 đ 31/10/2019 Hải Phòng
05 Nhân viên Kho 02 6.000.000 đ - 8.000.000 đ 31/10/2019 Hải Phòng
06 Nhân viên Kỹ thuật IT Phần cứng 02 7.000.000 đ - 12.000.000 đ 31/10/2019 Hải Phòng
07 Nhân viên Tạp vụ 02 4.500.000 đ - 5.500.000 đ 31/10/2019 Hải Phòng
TP. Hồ Chí Minh
STT Vị trí đang tuyển SL tuyển Mức lương Thời hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
01 Quản lý Chi nhánh 01 15.000.000 đ – 30.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
02 Trưởng Bộ phận Kỹ thuật 01 10.000.000 đ – 20.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
03 Trưởng Bộ phận Kho (Thủ kho) 01 10.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
04 Chuyên viên Hành chính Nhân sự 02 8.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
05 Nhân viên Kinh doanh Online 03 8.500.000 đ – 10.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
06 Nhân viên Lễ tân 01 5.000.000 đ – 7.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
07 Phụ trách Camera & Thiết bị An ninh Chi nhánh 03 8.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
08 Kế toán Tổng hợp 01 10.000.000 đ – 20.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
09 Nhân viên Kế toán 03 6.000.000 đ - 8.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
10 Nhân viên Kỹ thuật IT Phần cứng 08 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
11 Nhân viên Kỹ thuật Camera 04 7.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
12 Nhân viên Kinh doanh Bán lẻ 08 8.000.000 đ – 12.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
13 Nhân viên Phát triển Kinh doanh 02 10.000.000 đ – 20.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
14 Nhân viên Mua hàng 02 10.000.000 đ – 20.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
15 Nhân viên Giao vận 03 7.000.000 đ – 15.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
16 Nhân viên Kế toán Kho 02 6.000.000 đ – 8.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
17 Nhân viên Kho 05 6.000.000 đ – 9.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
18 Nhân viên Bảo vệ 04 5.000.000 đ – 6.000.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)
19 Nhân viên Tạp vụ 03 4.5000.000 đ – 5.500.000 đ 31/10/2019 Hồ Chí Minh (Quận 3)

LÀM VIỆC TẠI HANOICOMPUTER, BẠN ĐƯỢC GÌ?

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM

Được tham gia BHXH, BHYT ngay khi được nhận chính thức

MÁY TÍNH LÀM VIỆC

Máy tính cấu hình cao, đầy đủ chức năng để bạn làm việc

LƯƠNG THƯỞNG CẠNH TRANH

Lương thỏa thuận + lương thưởng (theo hiệu quả KD)

SỰ KIỆN ĐỊNH KỲ

Được tham gia các sự kiện định kỳ hàng năm như sinh nhật, 8/3, trung thu, tiệc cuối năm…

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Được học hỏi trau dồi về kiến thức, kỹ năng, trình độ từ những người có chuyên môn cao

CƠ HỘI THĂNG TIẾN

Có cơ hội thăng tiến dựa theo kinh nghiệm, trình độ và hiệu suất làm việc

NHÂN VIÊN NÓI GÌ VỀ HANOICOMPUTER

Mrs Mai

“Lãnh đạo có tầm nhìn, đồng nghiệp chan hòa, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, ba điều trên là quá đủ để mình gắn bó lâu dài tại HANOICOMPUTER. Mình cảm thấy rất may mắn khi được làm việc tại HANOICOMPUTER.”

– Mrs. Mai –

Phó phòng Marketing

Mr Hieu KDO

“Là một nhân viên kỳ cựu tại HANOICOMPUTER, tôi nhận thấy nơi đây là một môi trường tốt để tự nâng cao rèn luyện bản thân. Cấp trên luôn trân trọng và ghi nhận sự cống hiến của nhân viên, để từ đó tôi có được sự đam mê với công việc của mình.”

– Mr. Hiếu –

Phó phòng Kinh doanh Online

Ms-Tra-My

“Cũng như bao người khác, khi bước vào một môi trường mới mình đã rất bỡ ngỡ và sợ mình làm sai, tuy nhiên, nhờ sự chỉ bảo nhiệt tình của các anh chị, mình dần làm quen với công việc. Đây thực sự là một môi trường làm việc tuyệt vời.”

– Ms. Trà My –

Nhân viên CSKH

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thành lập công ty TNHH Máy tính Hà Nội

15/09/2001

Áp dụng ISO 9000:2001

04/2007

Khai trương Showroom Thái Hà

04/2010

Cổ phần hóa công ty, đổi tên thành Công ty cổ phần máy tính Hà Nội

01/2014

Khai trương showroom Hải Phòng

07/2016

Khai trương showroom Cầu Giấy

06/2017

Khai trương showroom Hà Đông

10/2018

HỆ THỐNG SHOWROOM

HANOICOMPUTER – HAI BÀ TRƯNG

Số 129+131 Lê Thanh Nghị – Hai Bà Trưng – Hà Nội

1900 1903 (máy lẻ 101) – (024) 36282024

kinhdoanhle.lethanhnghi@hanoicomputer.com

HANOICOMPUTER – HẢI PHÒNG

A1-6 Lô 8A – Lê Hồng Phong – Ngô Quyền – Hải Phòng

1900 1903 (máy lẻ 301) – (022) 58830013

kinhdoanhle.haiphong@hanoicomputer.com

HANOICOMPUTER – ĐỐNG ĐA

43 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

1900 1903 (máy lẻ 202) – (0243) 5380088

kinhdoanhle.thaiha@hanoicomputer.com

HANOICOMPUTER – HÀ ĐÔNG

Số 511+513 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội

1900 1903 (máy lẻ 600) – (024) 38580088

kinhdoanhle.hadong@hanoicomputer.com

HANOICOMPUTER – CẦU GIẤY

57 Nguyễn Văn Huyên – Cầu Giấy – Hà Nội

1900 1903 (máy lẻ 503) – (024) 38610088

kinhdoanhle.caugiay@hanoicomputer.com

TRUNG TÂM BẢO HÀNH HANOICOMPUTER

Tầng 2, Số 45 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

1900 1903 (máy lẻ 203) – (024) 36284883

baohanhhnc@hanoicomputer.com